Blyhagl

NSU har fått svar fra Miljødirektoratet på vår søknad om å bruke blyhagl i NSU regi på skytebaner. Søknaden ble innvilget for 2017 og 2018. Bruk av blyhagl til jakt reguleres i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 17 (side 13): http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M520/M520.pdf Det gjelder ikke lenger noe forbud mot import og eksport av blyhagl. mvh StåleLes mer
  • 1
  • 2