Dispensasjon om bruk av blyhagl for 2019-2020 er lagt ut på siden Medlensinfo. – Blyhagl