De nasjonale bestemmelsene er opphevet og erstattet av råd.
For NSU betyr det at stevner kan avholdes under de forutsetningene som til enhver tid gjelder. Det er nå opp til hver enkelt kommune å avgjøre hvilke bestemmelser som skal gjelde for kommunen. For de som skal arrangere stevner anbefales det å sjekke med kommunen om hvilke bestemmelser som gjelder der stevne avholdes.

De nasjonale rådene er:
– Hyppig håndvask/håndsprit. Håndsprit bør finnes på banen.
– Hosting og nysing skal foregå mot tekstil eller i albuekroken.
– Ikke delta på et stevne om du føler deg syk, har luftveissymptomer, feber, hoste, sår hals samt nedsatt almenntilstand.

Les mer om dette på regjeringens nettside her:
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

Informasjon fra DFS finner du her:
https://www.dfs.no/aktuelt-na/nyheter/2021/Informasjon-om-korona-krisen/

Styret