Norsk Svartkruttunion ønsker å overholde myndighetenes retningslinjer for å hindre spredning av Coronaviruset.

Ansvarlig arrangør av stevner må ivareta smittevernseglene med å føre lister over deltagere samt påse at nasjonale og lokale regler overholdes. Dette betyr at stevner kan avholdes i enkelte områder etter disse retningslinjene samt retningslinjer fra DFS og Norsk Idrettsforbund.

Regionale tiltak finner du her, spesielt for deler av Viken fylkeskommune og enkelte deler av Vestlandet:
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/tiltaksniva-ved-lokale-smitteutbrudd/id2831989/

Myndighetenes nasjonale rettingslinjer finner du her:
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

Oversikt over nasjonale tiltak finner du her:
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/

Situasjonen kan endres på kort varsel med smitte som stiger og synker i de enkelte områder av kongerike. For arrangering av stevner anbefales det å hold seg oppdatert på de nasjonale og de regionale bestemmelsene samt sette seg inn i de lokale bestemmelsene i de enkelte kommunene.

Koronavettreglene fra DFS om arrangering av stevner og trening finnes her:
https://www.dfs.no/aktuelt-na/nyheter/2021/Informasjon-om-korona-krisen/

Styret