Norsk Svartkruttunion ønsker å overholde myndighetenes retningslinjer for å hindre spredning av Coronaviruset.

Ansvarlig arrangør av stevner må ivareta smittevernseglene med å føre lister over deltagere samt påse at nasjonale og lokale regler overholdes. Dette betyr at stevner kan avholdes etter disse retningslinjene samt retningslinjer fra DFS og Norsk Idrettsforbund.

Myndighetenes nasjonale rettingslinjer finner du her:
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

Oversikt over nasjonale tiltak finner du her:
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/

Situasjonen kan endres på kort varsel med smitte som stiger og synker i de enkelte områder av kongerike. For arrangering av stevner anbefales det å hold seg oppdatert på de nasjonale bestemmelsene samt sette seg inn i de lokale bestemmelsene i de enkelte kommunene.

Koronavettreglene fra DFS om arrangering av stevner og trening finnes her:
https://www.dfs.no/aktuelt-na/nyheter/2021/Informasjon-om-korona-krisen/

Styret