Norsk Svartkruttunion ønsker å overholde myndighetenes retningslinjer for å hindre spredning av Coronaviruset.

Ansvarlig arrangør må ivareta smittevernseglene med å føre lister over deltagere samt påse at reglen på 1 meter mellom personer overholdes. Dette betyr at stevner kan avholdes etter disse retningslinjene samt retningslinjer fra DFS og Norsk Idrettsforbund.

Myndighetenes rettingslinjer finner du her:
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

Koronavettreglene fra DFS om arrangering av stevner og trening finnes her:
https://www.dfs.no/aktuelt-na/nyheter/2020/Informasjon-om-korona-krisen/

Styret