Norsk Svartkruttunion ønsker å overholde myndighetenes retningslinjer for å hindre spredning av Coronaviruset. Styret ber derfor alle våre klubber avlyse planlagte stevner og organiserte treninger med umiddelbar virking. Myndighetene har nå forlenget sine retningslinjer utover den først satte dato.
Foreløpig skal dette gjelde til over påske, 13. april, med den konsekvens at alle stevner før denne dato avlyses, evt. utsettes.
Et eksempel på dette er DM 100 m Østlandet på Korsfløyta 5. april som utsettes til 16. mai.
Hva som skjer med stevner, DMer og NMer etter 13. april kommer vi tilbake til etter myndighetenes neste vurdering.
Myndighetene har gitt signaler om at dette kan bli langvarig så vi kan ikke si noe sikkert om våren og sommerens stevner kan avholdes.

MLAIC informerer at det vil bli tatt en avgjørelse innen 31. mai på hva som gjøres med årets EM i Parma.
Alternativene som ligger på bordet er:

1: EM går som planlagt.
2: Utsettes til september eller oktober.
3: Avlysning.

De som har meldt sin interesse for å delta i årets EM får e-poster av mlaic delegaten med utviklingen i saken.
Øvrige internasjonale stevner (Grand prix etc.) er avlyst.
Når det gjelder årets Nordiske mesterskap i Finland så sier våre venner der at de vil ta en avgjørelse i midten av april.

Styret