Presentasjons kurs for nye skyttere.

For mange av våre medlemsklubber består medlemmene av godt voksne skyttere. Tilveksten skulle gjerne vært bedre og mange klubber kunne sikkert hatt godt av litt friskt blod.

Som et tiltak vedtok generalforsamlingene i 2015 og 2016 å sette av inntil 30.000 kr til rekrutteringstiltak i klubbene. Så langt er det bare en klubb benyttet seg av denne muligheten. Styret ser gjerne at flere klubber benytter seg av denne muligheten slik at vi kan øke oppslutningen om svartkruttskytingen.

Om det i klubbene er andre forslag som kan bedre rekrutteringen, håper vi at dere vil dele ideene med oss andre.  Om dette er tiltak som krever bevilgninger fra NSU, er det viktig at dere sender inn forslag til generalforsamlingen innen fristen, slik at vi kan få det inn i budsjettet.

For ordens skyld legger vi ved reglene for tildeling av støtte til rekrutteringssamlinger:

 1. Rekruttsamlingene kan støttes med inntil kr. 3000 per klubb pr år.
 2. Søknad sendes til styret i god tid før stevnet og inneholder følgende opplysninger:
  • Tid og sted for arrangementet.
  • En invitasjon med beskrivelse av arrangementet som kan publiseres i Muskedunderen/på nettsiden til NSU.
  • Informasjon om hvordan laget vil publisere arrangementet i lokalmiljøet.
  • Budsjett for arrangementet. Dette inneholder en kalkyle for utgifter per rekrutt til ammunisjon og bespisning, samt eventuelle PR-kostnader. 
 1. Etter stevnet skal følgende rapporteres tilbake til styret:
  • En artikkel til Muskedunderen med bilder fra stevnet
  • Kontonummer for overføring av støtten.
  • Et regnskap for arrangementet som er basert på godkjent budsjett.

      4. Utbetaling skjer etter vedtak i NSU’s styre. 

Styret ber om at det legges ved en navneliste på deltagerne i rapporten fra arrangementet.

 

Styret