Invitasjon til årets NM’er samt noe info om Nordisk er lagt ut.