Nordisk Mesterskap 2020 er avlyst, dvs. flyttet til 2021. Se siden Nordisk Mesterskap.