Etter årets generalforsamling er NSU skytereglement og lover oppdatert.

De finnes på sine respektive sider.