Ny våpenlov fra 1. juni

Ny våpenlov og våpenforskrift i kraftsettes 1. juni. Det nye regelverket forenkler mye for oss svartkruttskyttere.

Loven ble vedtatt i 2018, og erstatter den gamle fra 1961. Når ny lov trer i kraft, vil alle forskrifter og rundskriv som var tilordnet gammel lov gå ut på dato. Her er en oversikt over de mest relevante endringene for oss som skyter svartkrutt.

Replika munnladere

Replika munnladere kan kjøpes uten behovsprøving. Det betyr at du ikke må dokumentere et behov for å kjøpe våpenet. Eneste krav er at du må være medlem i et godkjent forbund som har godkjente programmer for svartkrutt. Reglene gjelder også for perkusjonsrevolver, men ikke for perkusjonsrevolver om du bytter ut tønna med en patrontønne. Gebyret for våpen uten behovsprøving settes ned til 374 kr.

Patronvåpen

For patronvåpen blir reglene som tidligere, med ett unntak. Du kan nå erverve ett våpen til hvert program. Det vil si at du f.eks. kan få en patronrevolver til Smith & Wesson, en til Buntline og en til patronrevolver felt.

Vital del

Definisjonen av vital del utvides for munnladere, og omfatter nå også mindre deler som er avgjørende for avfyring, som flintstein og nippel. Bare husk at dersom du henger munnladeren på veggen så må flint eller nippel ligge i FG-godkjent våpenskap. Kravet om at vital del skal medbringes om du forlater bilen når du er på tur er også fjernet. Nå er det tilstrekkelig at våpenet er skjult slik at det ikke vises for de som kikker inn i bilen.

Antikke våpen

Reglene for antikke våpen er uendret. Det var foreslått registrering av antikke patronvåpen, men forskriften inneholder ikke en slik bestemmelse.

Oppbevaring

Frem til 1. juni må svartkrutt oppbevares utenfor boenhet, det vil si garasje o.l. Etter nytt regelverk kan inntil 3 kg svartkrutt oppbevares i boenhet, under forutsetning at det er nedlåst i trekasse med skillevegger slik at maksimalt ett kg krutt står i hvert sitt rom i kassen. 

Styret