De siste retningslinjene finnes på info siden om coronatiltak