Vår særdeles aktive klubb Nord & Sør har meldt inn to nye stevner.
Se terminliste Østlandet.