er lagt ut ihht vedtak på generalforsamlingen 2021.