Styret er nå i ferd med å oppdatere listen med kontaktpersoner, adresse og skytebane til de enkelte klubber og lag.
Dette blir gjort som en del av markedsføringen av vår hobby.
For en tid tilbake gikk styret ut med informasjon om at dette ville blir foretatt og at de klubber og lag som ikke ville ha sin informasjon liggende på internett kunne gi beskjed om dette.
Vi har ikke fått inn noen reservasjoner derfor oppdateres listen nå.
Styret henstiller til klubber og lag om å sende inn oppdatert informasjon.