Skytereglement, sikkerhetsregler og instruks for dømming av skiver er oppdatert.

Se: Skytereglement NSU