Etter vedtak på årets generalforsamling er våre lover oppdatert.
Ny versjon, 6.1 er lagt ut.