P.g.a. banesituasjonen til HFP er alle stevner på Skatval avlyst.
Se terminliste Midt-Norge.