P.g.a. sin arbeidssituasjon har vår visepresident Elin Irene Norhagen dessverre sett seg nødt til å fratre sin stilling med umiddelbar virkning. Ny visepresident velges på generalforsamlingen 2022.