MLAIC delegaten informerer

Nordisk Mesterskap, EM og VM som du finner under menypunktet “Mesterskap”.
Andre internasjonale stevner vi får melding om vil bli lagt ut her.
Husk at alle internasjonale stevner skal påmeldes gjennom MLAIC-delegaten/kassereren.
For de andre stevnene er det opp til den enkelte å sørge for påmelding. De norske stevnene står under “Terminlister”.

Husk at stevneavgift mm. skal innbetales på NSU sin konto nr. 0530.10.18985 ihht de tidsfrister som finnes på de aktuelle mesterskap sidene.
Merk innbetalingen med stevnenavn.

Påmeldingsskjema til Nordisk mesterskap, EM, VM og andre internasjonale stevner sendes MLAIC-delegaten med kopi til kasserer på følgende adresser:

Dag Magne Winge
Devlesvingen 15b
7041 Trondheim
Tlf.: 73 92 66 72
Mob.: 952 07 439

eller: [email protected]

Oddvar Deberitz
Finnholtvegen 848
2114 Disenå
Tlf.: 62 96 43 80
Mob.: 977 63 412

eller: [email protected]


Nyheter fra MLAIC finner du her