Velkommen til Norsk Svartkruttunion sine websider

Norsk Svartkruttunion (NSU) er et godkjent skyteforbund som gjennom sine medlemslag og enkeltmedlemmers aktiviteter tar vare på Norsk våpenhistorie og sportsskyting etter gammelt mønster.

NSU arrangerer konkurranser med originale og kopier av antikke våpen fra svartkruttperioden som varte fra senmiddelalderen til slutten av 1800-tallet. Norsk Svartkruttunion er tilsluttet det internasjonale svartkruttforbundet Muzzle Loaders Associations International Committee (MLAIC) som arrangerer Europamesterskap og Verdensmesterskap på lik linje med andre idrettsgrener.
NSU er også en del av Muzzleloadres Association Scandinavian Committee (MLASC) som arrangerer Skandinavisk Mesterskap der Finland, Danmark, Sverige og Norge inngår.

Norske myndigheter opphever tiltak mot corona lørdag 25. sept. kl. 16.00

Les mer om dette her.


facebook-256 Besøk vår Facebook side.

Nyheter

Oppdaterte lover

Etter vedtak på årets generalforsamling er våre lover oppdatert.Ny versjon, 6.1 er lagt ut.

Nye regler

Siden "Offentlige lover og forskrifter, erverv av svartkrutt" er oppdatert med nye regler.

Feil i resultatliste

Det hadde dessverre sneket seg inn noen feil i resultatene fra NM bane. Ny oppdatert liste lagt ut.