Velkommen til Norsk Svartkruttunion sine websider

Norsk Svartkruttunion (NSU) er et godkjent skyteforbund som gjennom sine medlemslag og enkeltmedlemmers aktiviteter tar vare på Norsk våpenhistorie og sportsskyting etter gammelt mønster.

NSU arrangerer konkurranser med originale og kopier av antikke våpen fra svartkruttperioden som varte fra senmiddelalderen til slutten av 1800-tallet. Norsk Svartkruttunion er tilsluttet det internasjonale svartkruttforbundet Muzzle Loaders Associations International Committee (MLAIC) som arrangerer Europamesterskap og Verdensmesterskap på lik linje med andre idrettsgrener.
NSU er også en del av Muzzleloadres Association Scandinavian Committee (MLASC) som arrangerer Skandinavisk Mesterskap der Finland, Danmark, Sverige og Norge inngår.

OBS!
Norsk Svartkruttunion ønsker å overholde myndighetenes retningslinjer for å hindre spredning av Coronaviruset. 

Les mer om dette her.


facebook-256 Besøk vår Facebook side.

Nyheter

Utsatte stevner

Stevnene på Korsfløyta 7. februar og 7. mars er utsatt inntil videre.Ny dato kommer senere.

Avlyst

Stevne på Egebergbanen 28. februar er avlyst.

Norgesmesterskap

Invitasjon til NM bane, NM felt og NM leirdue er lagt ut på siden "Norgesmesterskap".