Velkommen til Norsk Svartkruttunion sine websider

Norsk Svartkruttunion (NSU) er et godkjent skyteforbund som gjennom sine medlemslag og enkeltmedlemmers aktiviteter tar vare på Norsk våpenhistorie og sportsskyting etter gammelt mønster.

NSU arrangerer konkurranser med originale og kopier av antikke våpen fra svartkruttperioden som varte fra senmiddelalderen til slutten av 1800-tallet. Norsk Svartkruttunion er tilsluttet det internasjonale svartkruttforbundet Muzzle Loaders Associations International Committee (MLAIC) som arrangerer Europamesterskap og Verdensmesterskap på lik linje med andre idrettsgrener.
NSU er også en del av Muzzleloadres Association Scandinavian Committee (MLASC) som arrangerer Skandinavisk Mesterskap der Finland, Danmark, Sverige og Norge inngår.

facebook-256 Besøk vår Facebook side.

OBS! Login nederst på siden er for nettsideadministrator (webmaster) for å redigere siden. NSU har foreløpig ingen lukket del av siden som krever innlogging.

Nyheter

NSU lover og skytereglement

Oppdaterte lover og reglement er lagt ut.OBS! Reglementet gjelder fra 01.01.2023.

Nytt styre i NSU

Det nye styrets sammensetning er nå lagt ut.Se: Om oss - Kontakt oss