Velkommen til Norsk Svartkruttunion sine websider

Norsk Svartkruttunion (NSU) er et godkjent skyteforbund som gjennom sine medlemslag og enkeltmedlemmers aktiviteter tar vare på Norsk våpenhistorie og sportsskyting etter gammelt mønster.

NSU arrangerer konkurranser med originale og kopier av antikke våpen fra svartkruttperioden som varte fra senmiddelalderen til slutten av 1800-tallet. Norsk Svartkruttunion er tilsluttet det internasjonale svartkruttforbundet Muzzle Loaders Associations International Committee (MLAIC) som arrangerer Europamesterskap og Verdensmesterskap på lik linje med andre idrettsgrener.
NSU er også en del av Muzzleloadres Association Scandinavian Committee (MLASC) som arrangerer Skandinavisk Mesterskap der Finland, Danmark, Sverige og Norge inngår.

facebook-256 Besøk vår Facebook side.

OBS! Login nederst på siden er for nettsideadministrator (webmaster) for å redigere siden. NSU har foreløpig ingen lukket del av siden som krever innlogging.

Nyheter

Referat GF 2023

Styret beklager uteblitt referat fra generalforsamlingen 2023 i Muskedunderen nr. 3 eller 4 2023. Trykk på linken under…

Skytereglement oppdatering

NSU sitt skytereglement er nå oppdatert med MLAIC sine nye historiske skyteklasser, hvilket inneholder militære og sivile klasser.…