NSU sitt skytereglement er nå oppdatert med MLAIC sine nye historiske skyteklasser, hvilket inneholder militære og sivile klasser. Det skal bl. a. skytes med lang arm og skytterne skal ha på seg tidsriktige uniformer eller sivile klær under skyting.
Det er valgfritt for arrangerende klubber og lag å ta med disse klassene på stevner.