Hovedklasse Rifler og Musketter.

(O) = originalvåpen (R) = reproduserte våpen etter original, replika.
Bildene er eksempler på våpen til de enkelte klasser.

For fullstendig beskrivelse av de enkelte klasser, se siste versjon av Skytereglementet.

Miquelet  Individuell – O & R

Miquelet

Klasse nr1
Våpentype:Glattløpet militær flinlåsmuskett
Sikter:I original tro utførelse. Intet baksikte
Avtrekk:Orginal ikke snellert
Kaliber:Større enn 13,5 mm / 0,5315"
Kuletype:Rund
Skive:200 meters fransk militær geværskive
Stilling:Stående
Laderør:Tillatt, maks. 10 cm
Rengjøring:Ikke tillatt
Avstand:50 meter
Lag:Nr. 9 Gustav Adolph (O) nr. 31 Halikko (R)
Maximilian  Individuell – O & R

Maximilian1

Klasse nr2
Våpentype:Fri flinlåsrifle
Sikter:Tidsriktige. Disse kan være originale modeller i replika utførelse, også diopter
Avtrekk:Snellert tillatt
Kaliber:Fritt
Kuletype:Rund
Laderør:Tillatt
Rengjøring:Tillatt
Skive:ISSF 50 meters pistolskive
Stilling:Liggende
Avstand:100 meter
Lag:Nr. 26 Wedgnock (O)
Nr. 19 Luca (R)
Minie  Individuell – O & R

Minie1

Klasse nr3
Våpentype:Militær riflet perkusjon
Sikter:I originaltro utførelse
Avtrekk:Original
Kaliber:Større enn 13,5 mm (0,5315")
Kuletype:Ekspanderende base i original stil
Laderør:Tillatt, maks. 10 cm
Rengjøring:Ikke tillatt
Skive:ISSF 50 meters pistolskive
Stilling:Liggende
Avstand:100 meter
Lag:Nr. 10 Pauly (O) nr. 32 - Magenta (R)
Whitworth  Individuell – O & R

Klasse nr4
Våpentype:Fri riflet perkusjon
Sikter:Tidsriktige. Disse kan være replika. Diopter tillatt
Avtrekk:Snellert tillatt
Kaliber:Alle våpen som ikke godkjennes i klasse 3 - Minie'
Kuletype:Rund eller avlang
Laderør:Tillatt
Rengjøring:Tillatt
Skive:ISSF 50 meters pistolskive
Stilling:Liggende
Avstand:100 meter
Lag:Nr. 20 Rigby (O og/eller R blandet)
Valkyrie  Individuell kvinne klasse – O & R

Valkyrie

Klasse nr8
Våpentype:Fri eller militær riflet perkusjon
Sikter:I overensstemmelse med regler for fri eller militære rifler
Avtrekk:I overensstemmelse med regler for fri eller militære rifler
Kaliber:I overensstemmelse med regler for fri eller militære rifler
Kuletype:Rund eller avlang
Laderør:Tillatt
Rengjøring:Tillatt
Skive:ISSF 50 meters pistolskive
Stilling:Liggende
Avstand:100 meter
Lag:Nr. 17 Amazoner (O og/eller R blandet)
Tanegashima  Individuell – O & R

Tanegashima

Tanegashima1

Klasse nr14
Våpentype:Glattløpet luntelås gevær
Spesielt:Geværer av Portugisisk eller Japansk type med "pistolgrep" formet kolbe (kinnkolbe) må holdes inntil kinnet ved avfyring. Originalvåpen med «normal» kolbe som støttes mot skulderen må skyte i replika klassen.
Sikter:Tidsriktige. Disse kan være replika
Avtrekk:Original, ikke snellert
Kaliber:Fritt
Kuletype:Rund
Laderør:Tillatt
Rengjøring:Tillatt
Skive:200 meters Fransk militærskive
Stilling:Stående
Avstand:50 meter
Lag:Nr. 19 Nagashino (O &/eller R blandet ), lag Nr. 27 Nobunega (O)
Vetterli  Individuell – O & R
Klasse nr15
Våpentype:Luntelås, flintlås eller perkusjon, riflet eller glattløpet
Spesielt:Som for klasse nr. 14 – Tanegashima
Sikter:Etter de bestemmelser for de enkelte våpentyper
Avtrekk:Etter de bestemmelser for de enkelte våpentyper
Kaliber:Etter de bestemmelser for de enkelte våpentyper
Kuletype:Rund eller avlang
Laderør:Tillatt
Rengjøring:Tillatt
Skive:ISSF 50 meters pistolskive
Stilling:Stående
Avstand:50 meter
Lag:Nr. 24 Pfozheim (O/R blandet)
Hizadai  Individuell – O & R

Hizadai

Hizadai1

Klasse nr16
Våpentype:Glattløpet luntelås gevær. Originalvåpen med «normal» kolbe som støttes mot skulderen må skyte i replika klassen
Spesielt:Som for klasse nr. 14 - Tanegashima
Sikter:Tidsriktige. Disse kan være replika
Avtrekk:Orginal
Kaliber:Fritt
Kuletype:Rund
Laderør:Tillatt
Rengjøring:Tillatt
Skive:200 meters Fransk militærskive
Stilling:Knestående
Avstand:50 meter
Lag:Ikke lag
Pennsylvania  Individuell – O & R

Pensylvania1

Klasse nr36
Våpentype:Fri Flintlåsrifle
Sikter:Tidsriktige. Disse kan være originale modeller i replika utførelse, også diopter
Avtrekk:Snellert tillatt
Kaliber:Fritt
Kuletype:Rund
Laderør:Tillatt
Rengjøring:Tillatt
Skive:ISSF 50 meter ipstolskive
Stilling:Stående
Avstand:50 meter
Lag:Nr. 42 KOSSUTH
Lamarmora  Individuell – O & R

Lamarmora

Klasse nr37
Våpentype:Militær perkusonsrifle
Sikter:Original modell sikter (med mindre modifikasjoner tillatt)
Avtrekk:Orginal
Kaliber:Større enn 13,5 mm (0,5315")
Kuletype:Ekspanderende base i original stil
Laderør:Tillatt, maks. 10 cm
Rengjøring:Ikke tillatt
Skive:ISSF 50 meter pistolskive
Stilling:Stående
Avstand:50 meter
Lag:Nr. 40 Enfield

Norske Klasser

Remington original  Individuell – O

Remington original

Våpentype:Bakladet patronrifle
Sikter:Tidsriktige, åpne (Buffington sikte, se under Spesielle sikter i Skytereglementet)
Avtrekk:Orginal
Kaliber:Fritt
Rengjøring:Tillatt
Skive:ISSF 50 meter pistolskive
Stilling:Liggende
Avstand:100 meter
Lag:Remington Original
Remington Match  Individuell – R & O

Remington Match

Våpentype:Patronrifle. Denne klassen inneholder alle replika patronvåpen konstruert for svartkrutt, samt originalvåpen med diopter sikter.
R&O skyter i samme klasse.
Sikter:Tidsriktige, diopter, åpne
Avtrekk:Orginal
Kaliber:Fritt
Skive:ISSF 50 meter pistolskive
Rengjøring:Tillatt
Stilling:Liggende
Avstand:100 meter
Lag:Remington Match
Bekledning:Fritt
12,17*44 Remington  Individuell – O

12_17_44 Remington

Våpentype:Bakladet patronrifle Bare original patron rifle i kaliber 12,17*44
Sikter:Tidsriktige, åpne
Avtrekk:Orginal
Kaliber:12 mm Remington (12,17x44)
Skive:ISSF 50 meter pistolskive
Rengjøring:Tillatt
Stilling:Stående
Avstand:50 meter
Antrekk:Ikke skytejakke, skytesko eller skytehanske. Rem akseptert, festet i reimfester
Kuler:Tidsriktig modell
Lag:Ikke lag
18 lødig militær kammerlader Individuell – O

18 lødig kammerlader

Våpentype:18 lødig Norsk kammerlader som ikke er vesentlig modifisert. (Våpenet kan være kuttet til det ytterste båndet p.g.a. rust eller skader)
Sikter:Originale eller replika med korrekt siktebilde. Fri høyde på forsikte
Avtrekk:Orginal
Kaliber:18 - lødig (17,84 mm)
Skive:200 meter Fransk militærskive
Rengjøring:Tillatt
Stilling:Liggende
Avstand:100 meter
Lag:Holst
Spesielt:Det er ikke tillatt med skytejakke
Landmark (18 lødig militær kammerlader Individuell – O)  
Våpentype:18 lødig Norsk kammerlader som ikke er vesentlig modifisert. (Våpenet kan være kuttet til det ytterste båndet p.g.a. rust eller skader)
Sikter:Originale eller replika med korrekt siktebilde. Fri høyde på forsikte
Avtrekk:Original
Kaliber:18 - lødig (17,84 mm)
Skive:ISSF 50 meter pistolskive
Rengjøring:Tillatt
Stilling:Stående med lang arm (støttearmen skal være foran hanefjæren)
Avstand:50 m
Rem:Rem er tillatt
Spesielt:Det er ikke tillatt med skytejakke
4 linjer kammerlader  Individuell – O

4 linjer kammerlader

Våpentype:Militær eller sivil 4 linjers Norsk kammerlader som ikke er modifisert
Sikter:Originale eller replika med korrekt siktebilde. Fri høyde på forsikte
Avtrekk:Orginal
Kaliber:4 – linjer (11,77 mm)
Skive:200 meter Fransk militærskive
Rengjøring:Tillatt
Stilling:Liggende
Avstand:100 meter
Lag:Ikke lag
Bakladet perkusjon  Individuell – O & R

Bakladet perkusjon

Våpentype:Kammerladere og andre bakladete perkusjonsvåpen som ikke er inkludert i de to foregående klassene
Sikter:Originale, modifiserte originale eller replika åpne sikter
Avtrekk:Orginal
Kaliber:Fritt
Skive:200 meter Fransk militærskive
Rengjøring:Tillatt
Stilling:Liggende
Avstand:100 meter
Lag: Ikke lag
Jarmann  Individuell – O & R

Jarmann

Våpen:Bakladet patronrifle i fritt kaliber
Sikter:Se under klassebeskrivelsene for Remington Match og Remington Original
Skive:ISSF 50 meter pistolskive
Rengjøring:Tillatt
Stilling:Stående
Avstand:50 meter
Lag:Ikke lag
Perkusjons muskett  Individuell – O & R

Percussion Musket

Våpen:Militært, glattløpet perkusjonsmuskett
Sikter:Tidsriktige. Baksikte akseptert
Skive:200 meters fransk militærskive
Rengjøring:Tillatt
Stilling:Stående
Avstand:50 meter
Lag:Ikke lag