Stortinget har vedtatt den nye våpenloven.
Loven åpner for at politiet skal, bl. a., føre kontroll med de som har løyve til å inneha våpen oppfyller kravene i loven samt andre vilkår og forutsetninger som fastsettes ved forskrift. Loven åpner også for at politiet kan tilbakekalle slikt løyve.

Ny forskrift må utarbeides når loven blir vedtatt og det er sannsynlig at politiet (POD) vil fastsette nærmere aktivitetskrav til de som vil erverve og inneha våpen på lik linje med slik de nå har det i Sverige.

I den forbindelse har vi laget diverse registreringsskjema som kan inngå i en skyteprotokoll for registrering av aktivitet.
Vi har benyttet de Svenske skjema som er oversatt til Norsk og tilpasset.

 

Her kan du laste ned skjemaene i pdf format:

Loggbok NOR1

Klikk her for å laste ned skjemaet i pdf format.

 

Skjema med blink kan benyttes til innskyting av nye våpen samt for å holde øye med sin progresjon i treningen.

Protokoll hele skivaProtokoll 6 TIL 10

Skjema hele skiven                                                                                                   Skjema 6 til 10