Ny våpenlov har nå gått igjennom 1. gangs behandling i Stortingets. Loven må så igjennom 2. gangs behandling før den endelig blir vedtatt.
Loven åpner for at politiet skal, bl. a., føre kontroll med de som har løyve til å inneha våpen oppfyller kravene i loven samt andre vilkår og forutsetninger som fastsettes ved forskrift. Loven åpner også for at politiet kan tilbakekalle slikt løyve.

Ny forskrift må utarbeides når loven blir vedtatt og det er overveiende sannsynlig at politiet (POD) vil fastsette nærmere aktivitetskrav til de som vil erverve og inneha våpen på lik linje med slik de nå har det i Sverige.

I den forbindelse har vi laget diverse registreringsskjema som kan inngå i en skyteprotokoll for registrering av aktivitet.
Vi har benyttet de Svenske skjema som er oversatt til Norsk og tilpasset.

Skjema med blink kan selvfølgelig også benyttes til innskyting av nye våpen samt for å holde øye med sin progresjon i treningen.

Her kan du laste ned skjemaene i pdf format:

Protokoll 6 TIL 10               Protokoll hele skiva
Skjema 6 til 10                                                                                                  Skjema hele skiven

Skjema for registrering av aktivitet i tabell format finner du her:

Loggbok NOR1
Klikk her for å laste ned skjemaet i pdf format.