For nye skyttere, og for «gamle» skyttere som synes de trenger en oppdatering. Styret har her tatt med det som vi mener er vesentlig og spesielt i vår sammenheng. Intensjonen er at kurset skal avholdes av de enkelte klubber og lag som utsteder et kursbevis som kan vedlegges våpensøknader. For de klubber som ønsker det har styret har laget et kursbevis som vil bli tilgjengelig på papir der klubber og lag kan melde inn hvor mange de trenger via en e-post til vår sekretær Geir Atle Bruvik, [email protected] som så vil sende disse pr. post.

Ellers er det mulig for klubbene og lage sitt eget kursbevis, poenget her er å bekrefte overfor myndighetene at kandidaten har gjennomgått sikkerhetskurset og er kvalifisert til å skyte med svartkruttvåpen ved våpensøknader.

Kurset er forelagt POD som har vurdert innholdet i forhold til forskrift og funnet det i orden.
Vi kan derfor betrakte det som godkjent.

Dette er et dynamisk dokument som vil endre seg ihht. eventuelle nye bestemmelser fra det offentlige og derav har fått en versjonsbetegnelse.

Her kan du laste ned ver. 3.2 av kursmateriellet