Du må være tilsluttet en pistolklubb eller et skytterlag som har svartkruttvåpen på programmet for å få kjøpt kopier av svartkruttvåpen. Per i dag er dette enten Norsk svartkruttunion eller Scandinavian Western Shooters. Ihht Norsk våpenlov er det ikke registreringsplikt på våpen produsert før 1890.

Nei, et av kravene som Justisdepartementet satte for at NSU skulle bli en godkjent skyteorganisasjon var at medlemskap skulle gå gjennom medlemsklubber. Dersom det ikke er medlemsklubber nær deg er det mulig at du kan stå som fjernmedlem i nærmeste klubb som er tilsluttet NSU.

På nettsiden vår vil vi ha en oppdatert liste over medlemsklubbene.
Du kan ta kontakt med styret hvis du har problemer med å nå frem til en lokal klubb.


Nei, dette vil i de aller fleste tilfeller ikke gå gjennom hos politiet selv om svartkruttvåpen er lovlige til jakt. I og for seg er dette bra siden det unngår at helt ferske svartkruttskyttere blir sluppet ut på jakt med svartkruttvåpen. Selv om du er en erfaren jeger så er jakt med svartkrutt en helt annen ting enn å jakte med moderne våpen.

Nei. NSU følger MLAIC – reglementet som sier at kun ekte fabrikkprodusert svartkutt bestående av saltpeter, trekull og svovel er tiltatt som drivmiddel i våpnene.