Medlemskap i Norsk Svartkruttunion kan du kun få via din lokale klubb eller lag.

Din lokale skyteklubb eller skytterlag kan melde deg inn i NSU samt betale medlemskontingenten.
Se våre lover for mer informasjon. (Finnes også i medlemsbladet Muskedunderen nr. 3 2013)
NSU tar altså ikke imot innmelding eller innbetaling av medlemskontingent fra enkeltpersoner.

Medlemskontingenten betales inn kollektivt av klubbene eller lagene.

Medlemskontingenten er for tiden på kr. 300,- pr. medlem.
Denne innbetales til konto nr.: 0530 10 18985


For nye klubber og lag som ønsker å slutte seg til NSU så finnes informasjon om søkeprosessen her.

Lov norm for nye klubber finner du her.