Norsk Svartkruttunion (NSU) er et godkjent skyteforbund som gjennom sine medlemslag og enkeltmedlemmers aktiviteter tar vare på Norsk våpenhistorie og sportsskyting etter gammelt mønster.
NSU arrangerer konkurranser med originale og kopier av antikke våpen fra svartkruttperioden som varte fra senmiddelalderen til slutten av 1800-tallet. Norsk Svartkruttunion er tilsluttet det internasjonale svartkruttforbundet Muzzle Loaders Associations International Committee, MLAIC, som arrangerer Europamesterskap og Verdensmesterskap på lik linje med andre idrettsgrener.
NSU er også aktiv medlem av Muzzle Loaders Assosiation Scandinavian Confederation, MLASC, som hvert år avholder Nordisk Mesterskap i henholdsvis Finland, Sverige, Norge og Danmark. Mesterskapet alternerer mellom disse Nordiske land.