Visepresident

P.g.a. sin arbeidssituasjon har vår visepresident Elin Irene Norhagen dessverre sett seg nødt til å fratre sin stilling med umiddelbar virkning. Ny visepresident velges på generalforsamlingen 2022.

Ribbefelten

Ribbefelten i Eidsberg er utsatt inntil videre pga. koronasituasjonen.

Terminlister

Terminlister for Sør- og Vestlandet samt Østlandet for 2022 er lagt ut.