Ny våpenlov/-forskrift

Nye reguleringer trer i kraft 1. juni. Se under "Medlemsinformasjon" - "Informasjon fra styret" i menyen øverst.

Avlyst

BBSK sitt 25m stevne 15. april på Ura skytebane, Sogn og Fjordane, er avlyst p.g.a. snø og korona.

Blysaken

Vurderinger rundt blyforurensing på skytebaner er nå lagt ut. Se "Blysaken" i menyen øverst til høyre.

Avlyst

Stevnet på Egebergbanen 21. mars er avlyst.

Utsatte stevner

Stevnene på Korsfløyta 7. februar og 7. mars er utsatt inntil videre.Ny dato kommer senere.

Avlyst

Stevne på Egebergbanen 28. februar er avlyst.