Feil i resultatliste

Det hadde dessverre sneket seg inn noen feil i resultatene fra NM bane. Ny oppdatert liste lagt ut.

Oppdatert informasjon

Siden 'Offentlige lover og forskrifter, erverv av svartkrutt' under 'Medlemsinformasjon' er oppdatert med ny våpenforskrift og -lov.

Ny våpenlov/-forskrift

Nye reguleringer trer i kraft 1. juni. Se under "Medlemsinformasjon" - "Informasjon fra styret" i menyen øverst.

Avlyst

BBSK sitt 25m stevne 15. april på Ura skytebane, Sogn og Fjordane, er avlyst p.g.a. snø og korona.

Blysaken

Vurderinger rundt blyforurensing på skytebaner er nå lagt ut. Se "Blysaken" i menyen øverst til høyre.

Avlyst

Stevnet på Egebergbanen 21. mars er avlyst.