Referat GF 2023

Styret beklager uteblitt referat fra generalforsamlingen 2023 i Muskedunderen nr. 3 eller 4 2023. Trykk på linken under for å lese referatet og for å laste det ned.http://norsksvartkruttunion.no/wp-content/uploads/2024/02/Generalforsamling-2023-1.pdf

Skytereglement oppdatering

NSU sitt skytereglement er nå oppdatert med MLAIC sine nye historiske skyteklasser, hvilket inneholder militære og sivile klasser. Det skal bl. a. skytes med lang arm og skytterne skal ha på seg tidsriktige uniformer eller sivile klær under skyting.Det er valgfritt for arrangerende klubber og lag å ta med disse klassene på stevner.

Rundskriv fra POD

Presisering av våpenlov og -forskrift fra POD er lagt ut.Se siden: Offentlige lover og forskrifter... i menyen øverst.

Terminlister 2020

De til nå innkomne stevner er lagt ut. Se under Terminlister. Litt info om EM i Parma er lagt ut. Mer kommer. Se MLAIC delegaten informerer.

Skyteprotokoll

Skjema for registrering av skyteaktiviteter er lagt ut for nedlasting. Se: Skyteprotokoll under Medlemsinformasjon.

Oppdatering av listen over medlemsklubber og lag

Styret er nå i ferd med å oppdatere listen med kontaktpersoner, adresse og skytebane til de enkelte klubber og lag. Dette blir gjort som en del av markedsføringen av vår hobby. For en tid tilbake gikk styret ut med informasjon om at dette ville blir foretatt og at de klubber og lag som ikke ville ha sin informasjon liggende på internett kunne gi beskjed om dette. Vi har ikke fått inn noen reservasjoner derfor oppdateres listen nå. Styret henstiller til klubber og lag om å sende inn oppdatert informasjon.