Visepresident

P.g.a. sin arbeidssituasjon har vår visepresident Elin Irene Norhagen dessverre sett seg nødt til å fratre sin stilling med umiddelbar virkning. Ny visepresident velges på generalforsamlingen 2022.

Ribbefelten

Ribbefelten i Eidsberg er utsatt inntil videre pga. koronasituasjonen.

Terminlister

Terminlister for Sør- og Vestlandet samt Østlandet for 2022 er lagt ut.

Nordisk Mesterskap

Tid og sted for Nordisk Mesterskap 2022 er fastsatt.Se Siden "Nordisk Mesterskap" under "Mesterskap".

Oppdaterte lover

Etter vedtak på årets generalforsamling er våre lover oppdatert.Ny versjon, 6.1 er lagt ut.

Nye regler

Siden "Offentlige lover og forskrifter, erverv av svartkrutt" er oppdatert med nye regler.