Tid og sted for Nordisk Mesterskap 2022 er fastsatt.
Se Siden «Nordisk Mesterskap» under «Mesterskap».