Oppdaterte lover og reglement er lagt ut.
OBS! Reglementet gjelder fra 01.01.2023.