Det har kommet nye regler i forhold til transport av svartkrutt.
Se siden: Offentlige lover og forskrifter, erverv av svartkrutt.